Miljonprogrammet var ett av de största enskilda byggprojekten någonsin. Den var fött ur goda ambitioner om att råda bot på bostadsbristen genom att bygga moderna och fina lägenheter som skulle hyras ut till rimliga summor. En gång var det hypermodernt, nästan 50 år senare är vår relation till miljonprogrammet mer mångtydig. Det står kvar som en symbol för en politik med goda intentioner men också en som uppvisar mycket som blivit fel.

Nu för att övergå till något som berör dig som bor i bostadsrätt eller eget hus. GK Door AB är en ledande tillverkare av dörrar för inomhusbruk. I deras sortiment hittas allt från innerdörrar av glas till skjutdörrar och garderobsdörrar. Om du går i renoveringstagen eller bara vill byta ut dina innerdörrar och vill göra det med dörrar av hög hantverkskvalitet är det till dem du ska vända dig.

Började byggas år 1965

Att miljonprogrammet skulle genomföras klubbades igenom år 1964. Målet var att det skulle byggas 100 000 bostäder per år under den tid programmet pågick (1965-1975). Det var därför under de här åren som områden som till exempel Hammarkullen, Fittja, Tensta och Landala bland många andra uppfördes.

I de flesta fall byggdes husen i en stil som hämtade mycket inspiration från funktionalismen. Det betydde att de var sparsamt designade, utan ornament eller onödiga detaljer. Om man zoomar ut till stadsdelsnivå så byggdes miljonprojektet enligt engelsk modell, så kallade ”community centers”. Det innebar att varje område fick ett litet centrum med butiker och kommunal service med bostäder byggda runt omkring.

Höjdpunkt och eftermäle

År 1970 var det år som bostadsbyggandet var som högst, och vid det laget var Sveriges bostadsköer i praktiken bortbyggda. Det gjorde emellertid inte så att byggande avtog, och här började väl en del av den problematik vi senare associerat med miljonprogrammet att ta form. Nu började bostadsbolagen få svårt att hyra ut lägenheter. Det förhållandet ledde i förlängningen till att lägenheter som avsetts vara bland de mest moderna och attraktiva nu började förfalla. Det var inledningen till att miljonprogrammet skulle bli det ambivalenta fenomen som det ses idag.

Idag befinner vi oss än en gång i ett läge där det råder bostadsbrist i Sverige. Även om det byggs en hel del skulle många säga att det byggs utan de ambitioner som vägledde miljonprogrammet. Egentligen är det ju ett ypperligt tillfälle att ta vara på lärdomarna från miljonprogrammet. För det har visat sig att många av idéerna har åldrats dåligt. Till exempel ses det inte längre som någon bra idé att separera centrum och bostäder. Likaså skulle många säga att man gick för långt med funktionalismen. All betong och alla sparsmakat designade fasader har helt enkelt åldrats dåligt. Ytterligare en lärdom som tagits med in i bostadsbyggandet idag är att inte bygga så glest som man gjorde i miljonprogrammen.

ryan-business