Att bygga en lekstuga

Redan innan barnen föds är det vanligt förekommande att planera flera år framåt i tiden, vad barnen behöver och vad föräldrarna vill ge dem. För de som har en egen trädgård att vistas i så brukar det vara vanligt att även vilja nyttja den platsen för barnen, bland annat till gungor och lekstugor. Bygga i…

Gynna lokala hantverkare

Hur mycket man än älskar att snickra är man sällan bra på allt eller har tid att göra allt man behöver. Istället för att köpa färdigt i affären är det bra att gynna lokala hantverkare som ofta är väldigt skickliga och precis som du brinner för snickeri och hantverk. Ofta får du då gedigen kvalitet,…

ryan-business