Oavsett om du ska bygga dig ett nytt matbord till verandan eller om du ska göra en helrenovering av badrummet är planering A och O. Att bara ta fram brädor och börja bygga eller riva väggar helt utan kontroll är sällan ett bra alternativ. Vid mindre projekt, som t.ex. ett bord, kan bristen av planering göra så att bordet blir ostadigt, ostabilt eller kanske till och med faller sönder. Gäller det större renoveringar kan såklart avsaknaden av planering bli mer förödande och i värsta fall kommer arbetet att behöva göras om med hjälp av en hantverkare.

Hur ska man då gå tillväga för att planera sitt bygge? Gäller det t.ex. en möbel är det viktigt att man är noggrann med att mäta upp varje del för sig, men även ha en tydlig målbild om hur man vill att det färdiga resultatet ska se ut. Med hjälp av ett vanligt papper och penna kan du enkelt skissa upp din drömmöbel och det kommer därmed bli lättare att bygga när du vet hur den färdiga möbeln ska se ut.

Vid större byggen som renoveringar är planering ingenting man kan utesluta. Är ni fler som ska vara med i bygget bör ni börja med att dela upp alla uppgifter mellan varandra. Skriv ner alla uppgifter på en varsin lista och glöm inte bort att skriva ner hur lång tid varje moment får ta. Byt inte uppgifter under byggets gång och försök att hålla tiden så gott det går. Om ett moment är försenat kan detta bli hinder för andra moment som behöver bli klara.

För samtliga större byggen behöver man sätta upp en budget. Vid renoveringar kan man behöva ansöka om företagslån eller privatlån för att få råd med hela projektet. Ett företagslån hamnar på företaget, medan ett privatlån hamnar på en själv som egen person.

Naturligtvis är det alltid bäst om man har lyckats skapa en bra buffert innan, men ibland blir inte alltid bygget som man tänkt sig och mer material behöver köpas in. Även om man bara ska bygga något mindre i hemmet kan det vara bra att man har satt över pengar på sidan åt detta. Har man väl satt igång är det inte ovanligt att man gärna vill förbättra bygget med att t.ex. måla, lacka, olja eller kanske till och med slipa hörn mjuka till den nivå att en slipmaskin behöver hyras in.

Steg för steg

1. Skriv ner vad som ska göras.

2. Sätt en budget.

3. Skriv ner när varje moment ska vara slutfört.

4. Är ni fler? Dela upp arbetsuppgifterna.

5. Vid renovering, hyr in hantverkare för el och VVS.

6. Mät upp alla ytor. Alla!

7. Köp in tillräckligt med material. Gärna mer än du tänkt dig, eftersom spikar gärna försvinner eller kröks.

8. Hyr maskiner och verktyg istället för att köpa dessa själv.

ryan-business